آدرس دفتر مرکزی

آدرس :شیراز – فرهنگ شهر به سمت میدان معلم حدفاصل کوچه ۳ و ۵

وب سایت    www.nasihatkon.ir

nasihatkon.ir
nasihatkon.ir

ایمیل سایت  hamidnasihatkon@yahoo.com

 

تلفن تماس

۰۹۱۷۳۰۲۶۵۴۰
۰۹۳۸۹۶۳۹۹۳۸

ساعت کاری شرکت

شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸الی ۱۸:۳۰
جمعه هااز ساعت ۱۰:۰۰  صبح الی ۱۷:۰۰

مهندس حمید رضا نصیحت کن

تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

آدرس :شیراز – فرهنگ شهر به سمت میدان معلم حدفاصل کوچه ۳ و ۵

وب سایت    www.nasihatkon.ir

nasihatkon.ir
nasihatkon.ir

ایمیل سایت  hamidnasihatkon@yahoo.com

 

تلفن تماس

۰۹۱۷۳۰۲۶۵۴۰
۰۹۳۸۹۶۳۹۹۳۸

ساعت کاری شرکت

شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸الی ۱۸:۳۰
جمعه هااز ساعت ۱۰:۰۰  صبح الی ۱۷:۰۰